Välkommen att använda Jokes-stiftelsens stipendieansökningssystem!

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, Jokes, beviljar stipendier för många olika ändamål. Om du arbetar, eller har arbetat inom pressen, kan du söka stiftelsens Kopiosto-stipendier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juutis minnesstipendium kan sökas av alla journalistförbundets medlemmar. Studerande kan endast söka de stipendier för slutarbeten som är avsedda för Journalistförbundets studerandemedlemmar.

Kom ihåg att registrera dig som stipendieansökare först.

Systemet stöder de följande webbläsarna:: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE10+, Vivaldi

Ansökningstider

TODO: Freelance-apurahan haku 15.7.2019 - 16.8.2019 16.00
TODO: Lehtikuvaajarahaston haku 5.8.2019 - 30.8.2019 16.00
TODO: Säätiön apurahan haku 17.10.2019 - 8.11.2019 16.00